ພວກເຮົານໍາໃຊ້ຄັ້ງທໍາອິດ,ແລະທີສາມ,ພັກຄຸກກີເພື່ອປັບປຸງການບໍລິການໃຫ້ທ່ານການໂຄສະນາເປົ້າອີງຕາມການຂອງທ່ານປະໂຫຍດແລະການທີ່ຈະໄດ້ຮັບສະຖິຕິຂອງການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ.

ໃນພວກເຮົາເປັນສ່ວນຕສູນກາງ,ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນເພີ່ມແລະສາມາດກກີ ກະຕຸ້ນ.

ໂດຍສືບຕໍ່ການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊນີ້(ຄື,ການໂທຫາຂອງຫນ້າທີ່ການຍ່ຫຼືການເຊື່ອມຕໍ່)ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີກັບການນໍາໃຊ້ຂອງຄຸກກີແລະການຕິດຕາມກເຊ

About