ໂດຍການຢ້ຽມເວັບໄຊນີ້,ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີກັບການນໍາໃຊ້ສໍາລັບການວັດແທກການນໍາໃຊ້ສະຖິຕິຢູ່ໃນຄໍາສັ່ງທີ່ຈະໃຫ້ທ່ານມີຂໍ້ສະເຫນີແລະການໂຄສະນາອດຄ່ອງກັບຂອງທ່ານປະໂຫຍດ,ເຊັ່ນ,ຍົກຕົວຢ່າງ,ສັງຫນ້າຂອງເວທີການ

ຈນໂດຍການຄລິກໃສ່’ສືບຕໍ່’ຂ້າພະເຈົ້າຕົກລົງເຫັນດີກັບການເຊື່ອມຕໍ່ເງື່ອນໄຂຂອງການນໍາໃຊ້

About