ຊອບແວທີ່ພັດທະນາໃນອິນເດຍໄດ້ຮັບການທຸບຕີໂຮງການເສຍຊີວິດ

ຫຼາຍກ່ວາປະຊາຊົນໄດ້ຖືກຈັບກຸມຫຼັງຈາກເຫດການ

ເຖິງວ່າຈະເປັນສາທາລະນະສໍານຶກໂຄສະນາໃນໄລຍະຜ່ານມາເດືອນ,ຄ້າຍຄືກໍລະນີຂອງ ມຍຸດຕິທໍາໃນອິນເດຍ

About