ເປັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຜູ້ຜະລິດຂອງຮູບເງົາົ່ວໂລກ,ເພ່ືຢ່າງຫຼາຍຂອງການອອນໄລນ໌ຮູບເງົາໃນການໄຫຼວຽນ

About