ມີໃຫມ່ ກ່ຽວກັບຕັນໄດ້

ຊາມູເອນ ແມ່ນເນື້ອໃນດິຈິຕຜະລິດຢູ່ໃນນິວຢອກ

ພຣະອົງໄດ້ເຮັດວຽກເປັນບັນນາທິການຢູ່ຮ່ວມ, ແລະ ເຄືອຂ່າຍ,ແລະປະຈຸບັນນໍາໄປສູ່ເນື້ອໃນຍຸດທະສາດເປັນບັນນາທິການຜູ້ອໍານວຍທີ່ງອກສັງຄົມ

About