ມີກໍາລັງສະນັ້ນໂອກາດຫຼາຍສໍາລັບປະຊາຊົນໃຫມ່ກ່ຽວກັບອິນເຕີເນັດ

ຍັງ,ທ່ານມີຄວາມຄິດຜູ້ທີ່ເປັນຢູ່ຫລັງໄມໂຄໂຟນ

ມັລັດເຫມີໄປທີ່ດີທີ່ຈະລະມັດລະວັກ່ຽວກັບການໃຫ້ອອກຈາກຂໍ້ມູນສ່ວ. ແນວໃດຂ້າພະເຈົ້າຄວຍ້າຍສຸດກັບເດັກຍິງ? ພຽງແຕ່ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ອອກວິທີທີ່ຈະສົນທະນາ. ເຮັດໃຫ້ບາງລູ່ມຄິດວິທີການທີ່ຈະຕອບສະຫນອງຫຼືສົນທະນາກັບເດັກຍິງ

About