ກະລຸນາແບ່ງປັນປະສົບການເຮັດໃຫ້ການຍົກລະດັບການພວກເຮົາເວັບໄຊ,ພວກເຮົາຫວັງວ່າທ່ານທັງຫມແມ່ນປອດໄພພວກເຮົາມີສົນການດັດແກ້ຫຼ້າຈາກບັນຊີລາຍຊື່ຫ້ອງ,ດັ່ງນັ້ນມັນຫມາຍຄວາມບໍ່ລົງທະບຽນທີ່ຕ້ອງການເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການໃດໆຂອງພວກເຮົາຫ້ອງສົນທະນາພຽງແຕ່ເຂົ້າສູ່ລະບົບໃນການເຂົ້າເຖິງການໃດຫ້ອງສົນທະນາ

About