ບາງຄັ້ງສິ່ງທີ່ງ່າຍດາຍໃນຊີວິດເຮັດໃຫ້ທ່ານໃຈ:ເລີ່ມຕົ້ນສົນທະນາກັບເດັກຍິງນີ້ກ່ຽວກັບ ໂອກາດໂດຍຜູ້ໄດ້

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ແຕ່ງງານມີເດັກນ້ອຍແລະນາງຮູ້ມັນ,ແຕ່ນາງໄດ້ຮັກຄວາມຈິງທີ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າອາຍຸແລະຮູ້ວ່າສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດໃນຕຽງນອນແລະຂ້າພະເຈົ້າຮັກຄວາມຈິງທີ່ວ່ານາງເປັນ ເລັກນ້ອຍ

ບາງຄັ້ງສິ່ງທີ່ງ່າຍດາຍໃນຊີວິດເຮັດໃຫ້ທ່ານຍິນດີ

About