ເຫຼົ່ານີ້ແນວຂອງປີອາຍຸທໍາລາຍໃນນະຄອນຫຼວງນິວເດລີໃນປັດຈຸບັນ,ອິນເດຍແມ່ນອາດຈະເປັນຄັ້ງທໍາອິດເບຍ-ຕອບສະຫນອງພຽງແຕ່ສໍາລັບແມ່ຍິງ,ການເປີດຕົວ’ ຂອງສັງຄົມ’

ໂດຍວິທີທາງການ:ເຣີເບຍ,ໃນນິວເດລີ

‘ແຕ່ມັກຈະ,ມັນແມ່ນເກັບໄວ້ຢູ່ໃນແສງແດດຫຼືຖ້າຫາກວ່າອຸນຫະພູມແລະລົດຊາດບໍ່ດີ,’ເວົ້າ

About