ສິ່ງທີ່ແມ່ນເຫດຜົນ,ເປັນຫຍັງຜູ້ຊາຍບໍ່ໄດ້ຕອບສະຫນອງກັບເດັກຍິງ. ເຫດຜົນສໍາລັບຜູ້ຊາຍບໍ່ສາວ,ສາມາດຈະເປັນຂີ້ອາຍ,ລາວອາດຈະບໍ່ໄດ້ໃກ້ຊິດ.

ພຣະອົງໄດ້ດັ່ງກ່າວເປັນຫຼັກ

About