ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາສະແດງໃຫ້ທ່ານເປັນບັນຊີລາຍຊື່ແລະເປີດຮູບພາບຂອງແມ່ຍິງພຽງແຕ່ຈະມີເພດສໍາພັນ,ພວກເຮົາຕ້ອງຖາມສອງຄໍາຖາມ. ຈໍານວນຫຼາຍຂອງເດັກຍິງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ,ເປນໍ້າຫຼືພໍໃຈພັນລະຍາ.

ແມ່ຍິງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຖະຫນາທີ່ຈະໃດ»ພັນ». ພວກເຂົາເຈົ້າພຽງແຕ່ຕ້ອງການໄວຮ່ວມເພດ.

ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີກັບການຮ້ອງຂໍນີ້

ປັດຈຸບັນທ່ານສາມາດເບິ່ງບັນຊີລາຍການແລະການເປີດຮູບພາບຂອງແມ່ຍິງທີ່ຢູ່ໄກ້

About