ມື້ແມ່ນມີຂືນໃນອິນເດຍ,ແມ່ຍິງ,ບາງຄັ້ງກໍມີຜົນສະທ້ອນຕາຍ. ຍາອບຄົວມີການຊັ່ງນໍ້າຫນັກອອກຂອງອັບອາຍຮອຍ,ລັດຕອບດ້ວຍໃຈ.

ຊີວິດ,ບອກການປະຈໍາວັນພື້ນຖານຂອງຂືນ. ຂໍ້ຄວາມຂອງການຫຼາຍທີ່ສຸດ ບັນລຸໄດ້ຕາເວັນຕົກ,ມັກຈະຮ່ວມກັນກັບເຂົ້າຄໍາເຫັນຂອງລັດຖະມົນຕີ,ຫຼືບາງຄັ້ງສິດທິໃນການ,ບາງຄັ້ງຜິດ’

About